Skip to content

Ogłoszenia duszpasterskie

 

05.04.2020.
Niedziela Palmowa
Po radosnym wejściu do świątyni, wspominamy teraz ofiarę krzyża, ponawianą w każdej Mszy św. Chrystus uniżył się, przyjął krzyż    i cierpienie, aby nasze krzyże i nasze cierpienia w zjednoczeniu z Nim były drogą do zbawienia i chwały.

Ogłoszenia Duszpasterskie

1. Dziś Niedziela Palmowa, czyli Niedziela Męki Pańskiej. Rozpoczyna się Wielki Tydzień. Wychodząc z kościoła nabywamy paschaliki, które zapalimy przy śniadaniu świątecznym, można je nabywać w tygodniu 15 min. przed każdą Mszą św. – to pomoc potrzebującym, zachęcam.

2. Od czwartku Triduum Paschalne, które odbędzie się inaczej niż zawsze z powodu koronawirusa. W te dni i świąteczne obowiązuje nas prawo 5 osób w kościele. W Triduum nie mamy obowiązku uczestnictwa
pod grzechem, a na czas świąteczny, kiedy mamy obowiązek ks. Bp w związku z koronawirusem udziela nam dyspensy od uczestnictwa w Mszach św.

3. W Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej – pamiątka ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa – na zakończenie Mszy św. nie będzie przeniesienia Eucharystii do Ołtarza Adoracji, więc w Wielki Piątek nie będzie tradycyjnie adoracji poszczególnych ulic.

4. W W. Piątek pamiątka Męki i Śmierci Chrystusa – post ścisły, o 17.30 Droga krzyżowa i Adoracja Krzyża, która dokona się przez ukłon, a nie ucałowanie, po zakończeniu adoracja do 22.00 ( w kościele 5 osób)

5. W sobotę Wigilia Paschalna Msza o 18.00 – bez poświęcenia ognia poświęcenia wody i wiernych. W sobotę nie będzie uroczystego poświęcenia pokarmów – dokonamy go modlitwą przed uroczystym śniadaniem – tekst modlitwy poniżej.

6. Rezurekcji w tym roku nie będzie niestety, Msze w Niedzielę Zmartwychwstania o 7.30, 10.00 i 17.00. W Poniedziałek Wielkanocny porządek Mszy św. ten sam.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW PRZED WIELKANOCNYM POSIŁKIEM
Po zgromadzeniu się przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Wszyscy żegnają się i odpowiadają:
Amen.
Ojciec rodziny bądź przewodniczący może skierować do zgromadzonych słowa przygotowujące do błogosławieństwa:
Przeżywając radosny czas zmartwychwstania naszego Zbawiciela, gromadzimy się przy świątecznym stole. W tym szczególnym czasie, kiedy nie mamy pełnej możliwości wyrażania naszej radości publicznie, w świątyniach gromadzimy się w kościele domowym. Od wieków Uroczystość Zmartwychwstania związana jest ze wspólnym, świątecznym posiłkiem. Dlatego przygotowaliśmy do błogosławieństwa pokarmy, jakie spożywać będziemy w rodzinnym gronie. Prośmy Chrystusa aby obdarzył nasze serca wzajemną życzliwością.
Ojciec rodziny lub ktoś z obecnych odczytuje tekst Pisma świętego.
Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”
(Mt 6,31ab.32b-33).
Wszyscy wypowiadają modlitwę: Ojcze nasz…
Następnie ojciec rodziny lub przewodniczący wypowiada słowa modlitwy błogosławieństwa:
Panie Jezu, ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś apostołom przygotować wieczerzę, w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu ze swoimi uczniami. Prosimy Cię pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność wśród podczas wielkanocnego posiłku.
Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław + ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie na pustkowiu.
Baranku Boży, ty obmyłeś świat z grzechu, pobłogosław + to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.
Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław + te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi, mogli się także dzielić wzajemną radością z tego, że jesteś z nami. Otwórz nasze oczy i serca na potrzebujących, cierpiących z powodu panującej epidemii  i tych, którzy naśladując Ciebie, służącego potrzebującym, walczą o zdrowie i życie innych. Pozwól nam wszystkim dojść do wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.